Jeg søker fòrverter

Bruk av fôrvert

Bruk av fôrhjem gjør at jeg kan jobbe med flere avlskatter av gangen, og følge flere generasjoner framover, enn om jeg kun skal avle på katter som bor hos meg. Det tar mange generasjoner å forbedre helsesituasjonen, utvide genbasen og samtidig få fram katter som ser ut som og oppfører seg sibirkatt.

For både avlskattens del og fôrhjemmets del holdes avlskattene fertile i kort tid, og med begrenset antall kull etter seg. Godt samarbeid og god forståelse av fôravtalen er vesentlig. God kommunikasjon om alt som skjer er helt essensielt, for å løse de problemer som oppstår så raskt som mulig. Når alt fungerer er ordningen bra for både fôrverter, oppdretter, rasen, og ikke minst, kattene.

Fôrvert for hunnkatt  bør helst bo innen 1 times kjøring fra oss, for vi må kunne følge opp kull som fødes i fôrhjemmet, Oslo, Follo eller Østfold.

Fôrvert for hunnkatt må gjerne ha barn (ikke under 5 år). Det er tydelig at kattunger som blir preget av barn de mest sensitive ukene 2-8 blir mer sosiale og trygge enn kattunger som har oppvekst i et stillere og roligere hjem. Det er likevel viktig at de voksne er oppmerksomme og sikrer at ikke barna i familien kan komme til å slippe ut katten eller på noen måte skade den. Barna må lære godt kattehold og vil samtidig få mye igjen for å vokse opp med dyr i hjemmet.

Hunnkatten skal ha to levedyktige kull, dersom hun består helsetestingen. Mellomrom mellom kullene er ca. 1. år.

Om man funderer på å drive oppdrett selv etter hvert, kan det være en fin test å forsøke seg som fôrvert for en hunnkatt og ha et kull under veiledning og full oppfølging først. 

Fôrvertavtale og vilkår

Avtalen inneholder disse hovedpunkter. Individuell tilpasning gjøres for hver katt og hver familie etter behov.

Man overtar kattungen ved ca. 12 uker gammel. Oppdretter står som juridisk eier i avtaleperioden. Når avlspunktene i avtalen er oppfylt, kastreres katten for fòrvertens regning og eierskap overføres til fôrvert.

Ansvar og utgifter:

Katten er fullt familiemedlem hos fôrverten, som dekker alle daglige utgifter til kvalitetsfôr, kattesand, klatrestativer, vaksine, forsikring og leker. Avlsforsikringen som er en tilleggsforsikring, dekkes av oppdretter. Katten skal forsikres i Agria Dyreforsikring.  Veterinærutgifter og andre utgifter direkte knyttet til avl betales av oppdretter.

Når katten er 1 år gammel skal katten hjertescannes hos godkjent spesialist. Den vil kun bli brukt i avl om resultatene er innenfor kravene. Katten hjertescannes på nytt når den er rundt 2-3 år gammel og ved 5 års alder. 

Katten holdes som innekatt i hele fôrvertperioden. Luftebalkong eller sele til lufteturer er fint. Det er veldig viktig at katten aldri slippes ut løs, og at den ikke har mulighet til å stikke av. Katten skal ikke ha kontakt med andre fertile katter. Fôrverten kan gjerne ha en katt til forutsatt at det er en kastrat.

Fôrverten forplikter seg til å gi katten et godt liv, sette seg inn i katters adferd og ta godt vare på katten. Det er en fordel å ha fast, pålitelig kattepasser når man reiser bort, en som er inneforstått med vilkårene.

Utstilling:

Oppdretter ordner og betaler for et visst antall utstillinger av katten for å få den bedømt typemessig, og gir opplæring i showbading av katt. Fôrverten kan stille ut katten utover dette etter eget ønske, etter avtale med oppdretter.

Paringer:

Når katten har fått godkjent resultat på helseundersøkelsene møter katten partner for noen dagers paringsbesøk. Oppdretteren ordner det praktiske.

Fôrvert for hunnkatt har kull hjemme hos seg med oppdretters oppfølging.

Kastrering og overføring av eierskap:

Katten eies juridisk av oppdretter inntil avtalen er oppfylt, og katten blir kastrert. Katten overføres da til forvert som ny eier. Fôrvert har informasjonsplikt til oppdretter om kattens videre helse og liv.

NRR har også en standard fôrvertavtale som brukes som utgangspunkt for individuell tilpasning.

Har du lyst til å bli fôrvert?

Om dere tror det å være fôrhjem kan være noe for dere, så vil jeg gjerne ha kontakt over tid, og bli kjent. 

Send meg en e-post og fortell om familien, boforhold, erfaring med dyr, så tar vi en prat og finner ut mer sammen.

Kattungen jeg eventuelt ønsker fôrvert til vil bli født vinteren -2019/20